Thema Vrijheid

Vrijheid, dat is het thema van onze tekenwedstrijd. Waaraan denk jij bij het woord vrijheid? Wat betekent vrijheid voor jou? Waar zie jij vrijheid (of onvrijheid) in het dagelijkse leven? Wat is jouw wens voor de evolutie van de vrijheid in onze wereld?

Ga creatief aan de slag met deze ideeën en misschien ga jij wel naar huis met een mooie prijs!

Wedstrijdreglement

 • De Tekenwedstrijd is een nationale wedstrijd voor alle leerlingen van het lager en secundair onderwijs.
 • De tekeningen hebben als onderwerp: “Vrijheid”.
 • Deelname aan de wedstrijd is gratis, maar de deelnemer neemt de verzendingskosten op zich, deze zullen niet vergoed worden.
 • De deelnemers mogen zich tot ten laatste op 31 oktober 2018 inschrijven via de website www.tekenwedstrijd.be
 • De tekeningen moeten ten laatste op 31 oktober 2018 via de post opgestuurd worden naar: VOV – tekenwedstrijd, Paleizenstraat 27, 1030 Schaarbeek. De datum op de postzegel geldt als bewijs.
 • U kan de tekeningen ook zelf afgeven in het kantoor van VOV op bovenstaand adres. Vergeet in dit geval niet te vragen om een bevestiging van inschrijving.
 • De inrichtende organisatie is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van de post door om het even welke reden (verlies door post) of voor het onvolledig of onbruikbaar ontvangen van de gegevens van de deelnemer.
 • De tekening wordt gemaakt op A4-formaat.
 • De keuze van het tekeninstrument is vrij: penseel, stift, (kleur)potlood, pastelverf.
 • Het gebruik van woorden, letters of kleefbare stukken is niet toegestaan.
 • Voeg in een bijgevoegde tekst de boodschap van jouw tekening toe.
 • De organisatie kan de werken van de deelnemers aanwenden voor promotionele doeleinden.
 • De tekeningen worden na inzending eigendom van de Vlaamse Olympiade Verenging en kunnen niet teruggevorderd worden.
 • De deelnemende scholen en deelnemers staan zelf in voor het transport naar de finale en prijsuitreiking.
 • VOV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze wedstrijd, zijn verloop en/of aan het wedstrijdreglement, indien de omstandigheden dit vereisen.
 • VOV kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.
 • Deelnemers worden geacht volledig akkoord te zijn met dit wedstrijdreglement.

Beoordelingscriteria

De criteria’s waarop de jury zich zal baseren bij de beoordeling zijn:

 • Respect van het vastgelegde onderwerp;
 • Creativiteit en originaliteit van het kunstwerk;
 • Persoonlijke inbreng van de leerlingen.