Thema Kinderrechten

Dit jaar op 20 november 2019 blaast het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 30 kaarsjes uit. Om deze speciale gebeurtenis te herdenken, kozen we als thema van de Tekenwedstrijd 2019 “Kinderrechten“.

Ga creatief aan de slag met deze ideeën en misschien ga jij wel naar huis met een mooie prijs!

Wedstrijdreglement

 • De Tekenwedstrijd is een nationale wedstrijd voor alle leerlingen van het lager en secundair onderwijs.
 • Deelname aan de wedstrijd is gratis, maar de deelnemer neemt de verzendingskosten op zich, deze zullen niet vergoed worden.
 • De deelnemers mogen zich tot ten laatste op 25 oktober 2019 inschrijven via de website www.tekenwedstrijd.be
 • De tekeningen moeten ten laatste op 25 oktober 2019 via de post opgestuurd worden naar: Postbus 144, 2170 Merksem. De datum op de postzegel geldt als bewijs.
 • Op de achterzijde van je tekening schrijf je duidelijk je gegevens: voornaam en naam, adres (van de school), leergraad/geboortedatum, en contactgegevens (van de leerkracht). Let op: tekeningen zonder persoonsgegevens worden niet beoordeeld.
 • De inrichtende organisatie is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van de post door om het even welke reden (verlies door post) of voor het onvolledig of onbruikbaar ontvangen van de gegevens van de deelnemer.
 • De tekening wordt gemaakt op A4-formaat.
 • De keuze van het tekeninstrument is vrij: penseel, stift, (kleur)potlood, pastelverf.
 • Het gebruik van woorden, letters of kleefbare stukken is niet toegestaan.
 • Voeg in een bijgevoegde tekst de boodschap van jouw tekening toe.
 • De organisatie kan de werken van de deelnemers aanwenden voor promotionele doeleinden.
 • De tekeningen worden na inzending eigendom van de Vlaamse Olympiade Verenging en kunnen niet teruggevorderd worden.
 • De deelnemende scholen en deelnemers staan zelf in voor het transport naar de finale en prijsuitreiking.
 • VOV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze wedstrijd, zijn verloop en/of aan het wedstrijdreglement, indien de omstandigheden dit vereisen.
 • VOV kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.
 • Deelnemers worden geacht volledig akkoord te zijn met dit wedstrijdreglement.

Beoordelingscriteria

Per leeftijdscategorie kiest onze vakjury de winnaars. De criteria’s waarop de vakjury zich zal baseren bij de beoordeling zijn:

 • Respect van het vastgelegde onderwerp;
 • Creativiteit en originaliteit van het kunstwerk;
 • Persoonlijke inbreng van de leerlingen.