De wedstrijd staat open voor alle leerlingen van het basis- en secundair onderwijs over het hele land.

  1. Registreren

Aanmelden kan, individueel of met een hele klas, door het inschrijvingsformulier in te vullen voor 18 februari 2022.

  1. Maak de tekening

De tekening moet voldoen aan onze regels en aan de volgende drie criteria:

  • Respect van het vastgelegde onderwerp;
  • Creativiteit en originaliteit van het kunstwerk;
  • Persoonlijke inbreng van de leerlingen.

Op de achterkant moet je een begeleidende boodschap (toegezegde boodschap, verklarend woord, enz.) schrijven tussen de 50 en 150 woorden;

Je moet ook de naam van de school vermelden, evenals het schooljaar (bijvoorbeeld 3e basisschool) en het e-mailadres van de leraar.

  1. Stuur de tekening

U moet de tekening voor 21 februari 2022 per post opsturen naar Vlaamseolympiades Paleizenstraat 27 1030 Brussel (poststempel als bewijs).

Wat dan?

Dan komen uw tekeningen onder het toeziend oog van ons team voorbij.

Na de voorselectie wordt het beste voorgelegd aan onze jury. Onze experts selecteren zestig nationale finalisten die samen met hun geliefden worden uitgenodigd om deel te nemen aan onze grote nationale finale en hun prijs in ontvangst te nemen in de prestigieuze gotische zaal van het Stadhuis van Brussel.