Belangrijke data:

10/12/2022: Start van inschrijvingen

15/02/2023: Laatste datum voor inschrijven

17/02/2023: Deadline om de tekeningen door te sturen

28/02/2023: De finalisten worden bekend gemaakt

11/03/2023: Nationale finale in het stadhuis van Brussel

Prijzen:

Een geschenk t.w.v. minimum 125 EUR voor de eerste in elke categorie

Een geschenk t.w.v. minimum 75 EUR voor de tweede in elke categorie

Een geschenk t.w.v. minimum 50 EUR voor de derde in elke categorie

Een geschenk t.w.v. minimum 15 EUR voor alle finalisten

Categorieën:

Categorie 1: 1e en 2e basisschool

Categorie 2: 2e en 3e basisschool

Categorie 3: 4e en 5e basisschool

Categorie 4: 1e en 2e secundair

Categorie 5: 3e en 4e secundair

Categorie 6: 5e en 6e secundair

Reglement

 • De wedstrijd staat open voor alle leerlingen van het basis en secundair onderwijs.
 • Deelname is gratis. De kosten voor het verzenden van de tekeningen blijven echter voor rekening van de deelnemers en worden niet vergoed.
 • Deze wedstrijd heeft in wezen een educatieve en leuke roeping, deelname impliceert een loyale houding wat absoluut respect voor deze regels betekent.
 • Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten leerlingen zich vóór 15 februari 2023 23:59 uur inschrijven op de site: “tekenwedstrijd.be”.
 • De tekening wordt gemaakt op een wit tekenblad van A4-formaat.
 • De tekeningen moeten de thema respecteren en streven naar originaliteit/creativiteit en artistieke kwaliteit.
 • Op de achterkant van de tekening moet er een boodschap staan genoteerd (een boodschap, woordje uitleg, enz.) tussen 50 en 150 woorden.
 • Volgende gegevens moeten ook op de achterkant staan: voor- en achternaam van de leerling, naam van de school, schooljaar (bv. 3de basisschool), contactgegevens (e-mail/telefoon) van de leraar.
 • Het keuze van materiaal is volledig vrij (verf, stift, gewoon potlood, kleurpotloden, pastels).
 • Er mogen geen elementen op de tekening worden geplakt, bovendien mag er geen schrift op staan.
 • De werken moeten vóór 17 februari 2023 (poststempel als bewijs) per post aan ons worden opgestuurd naar Fedactio te Kunstlaan 3, 1210 Brussel.
 • De organiserende vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de toezending van een deelnemer hem om welke reden dan ook niet bereikt (verlies van post) of indien de door de deelnemer verzonden gegevens onvolledig of onbruikbaar zijn.
 • De tekeningen blijven eigendom van de organisatie.
 • De tekeningen van de deelnemers kunnen door de organisatie worden gebruikt voor promotionele en reclamedoeleinden.
 • Vertrouwelijkheidsovereenkomst: Vlaamseolypiades en zijn partnerverenigingen mogen de tijdens dit evenement verzamelde gegevens en afbeeldingen bewaren met het oog op de verspreiding via hun verschillende communicatiekanalen (website, sociale netwerken, nieuwsbrief, activiteitenverslag), voor organisatie, informatie of promotie. De aldus verzamelde gegevens en afbeeldingen worden op onze servers bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de goede werking van de activiteiten van onze VZW; als u echter wilt dat wij uw gegevens verwijderen, stuur ons dan een schriftelijk verwijderingsverzoek per post naar “Vlaamseolympiades, Kunstlaan 3, 1210 Brussel” of e-mail naar info@fedactio.be. Door me in te schrijven voor de tekenwedstrijd, ga ik akkoord met de verwerking van mijn afbeelding en mijn gegevens door Vlaamseolympiades en zijn partnerverenigingen binnen de grenzen van het gedefinieerde kader.

Beoordelingscriteria

Per leeftijdscategorie kiest onze vakjury de winnaars. De criteria’s waarop de vakjury zich zal baseren bij de beoordeling zijn:

 • Respect van het vastgelegde onderwerp;
 • Creativiteit en originaliteit van het kunstwerk;
 • Persoonlijke inbreng van de leerlingen.