Tekenwedstrijd ‘Allemaal Solidair’

‘Allemaal Solidair’ is het thema voor de 12de editie van de tekenwedstrijd ‘Kunst van samenleven’. Met dit project willen we jongeren de kans geven om zich uit te drukken over het belang van deze universele waarde, die ons bindt en over de maatschappelijke vraagstukken die daaruit voortkomen.

Downloaden de affiche

Wat is solidariteit?

Solidariteit is wat mensen met verschillende achtergronden uit dezelfde school, stad, land,… verenigt in een gevoel van wederzijds respect en steun. Solidair zijn is het tegenovergestelde van egoïsme en individualisme. het is het gevoel van ergens bij te horen in een gemeenschap, verenigd te zijn in dezelfde samenleving!

Waarom is het belangrijk en noodzakelijk?

Solidariteit is niet makkelijk… het vraagt veel investeringen, tijd, opoffering, moed, geduld,…. Het vereist ook dat we uit onze comfortzone komen en onze gewoonten door elkaar schudden. Solidariteit is echter belangrijk omdat het ons verrijkt. Elkaar steunen is één van de beste manieren om een ​​rechtvaardige wereld te creëren waarin iedereen een plek kan vinden en erkend kan worden zoals iemand is. Eenheid is kracht luidt het motto! Samen kunnen we stappen zetten om de wereld te veranderen.

Hoe kunnen we solidair zijn?

Er zijn duizend-en-één manieren om solidair te zijn. Ook is het niet enkel iets voor volwassenen. Je kunt bijvoorbeeld een klasgenoot verdedigen die het slachtoffer is van onrecht, je kan bloed doneren, voedsel en kleding schenken aan de meest behoeftigen, speelgoed doneren aan een vereniging, patiënten in een ziekenhuis of oudere mensen helpen, afval opruimen om ons milieu te beschermen,…

Onze samenleving is ook gebaseerd op het idee ‘door belastingen te betalen bijdragen aan de financiering van openbare diensten en het helpen van mensen in nood om toegang te krijgen tot werk, gezondheidszorg, onderwijs… Hetzelfde geldt ook op internationaal niveau: rijke landen helpen armere landen om zich te ontwikkelen, mensenrechten te handhaven en uit de armoede te geraken. Als een land door een natuurramp wordt getroffen, kan het andere landen om hulp vragen.

Tot slot is solidariteit het delen van waarden en strijden voor gemeenschappelijke doelen, door bijvoorbeeld je stem te laten horen voor een ​​meer gelijke samenleving, tegen onrecht of voor de bescherming van onze planeet.

Welke vragen moeten we ons stellen? Hoe kan je het uitbeelden?

Wat betekent solidair zijn voor jou? Is het belangrijk? Bij welke gemeenschappelijke doelen zou je betrokken willen zijn? Laat ons zien wat deze waarde in jou inspireert, de dingen die goed gaan en die minder goed gaan, die je om je heen zou willen veranderen. Je kunt ook de oorzaken en gevolgen van een gebrek aan solidariteit voor mensen in nood aan het licht kunnen brengen. Je hebt alle creatieve vrijheid om je tekening te maken, het thema is uitdrukkelijk heel open, het is belangrijk dat je je persoonlijke visie uitdraagt.