Wat is VOV?

De Vlaamse Olympiade Vereniging (VOV) is de koepelorganisatie van de Pangea-wiskundequiz, de Sociale Wetenschappenolympiade en de tekenwedstrijd “Kunst van het Samenleven”. Vertrekkend vanuit het motto “elk kind is talentvol” wil VOV de verborgen talenten van onze jongeren naar boven brengen, en dit via uitdagende wedstrijden.

Leren hoeft niet noodzakelijk saai te zijn. Met haar speelse olympiades wil VOV daarom vaardigheden stimuleren zoals creativiteit, kritisch denken, efficiënt communiceren, en analytisch en probleemoplossend denken. Door volop in te zetten op talent hoopt VOV het zelfvertrouwen en de ambitie van jongeren aan te wakkeren.

Waarom een tekenwedstrijd?

Een tekening is een krachtig communicatiemiddel, want een beeld zegt soms meer dan 1000 woorden. Met een tekening kan de leerling een boodschap, een idee of een wens uitdrukken.

De ontwikkeling van een kind heeft een invloed op zijn of haar tekeningen. Wij willen de kleinste en iets oudere kinderen stimuleren dit middel te gebruiken om hun gevoelens uit te drukken, die misschien niet onder woorden te brengen zijn. Wanneer de kinderen ouder worden, worden hun ervaringen talrijker en hun blik op de wereld ruimer. Met het opgelegde thema hopen wij de kinderen te doen nadenken over onze maatschappij en hen te stimuleren hier creatief mee aan de slag te gaan. Door te tekenen, kunnen kinderen hun zelfvertrouwen en verbeelding opbouwen en hun talenten ontdekken.

Deze olympiade wordt georganiseerd voor alle leerlingen van het lager en secundair onderwijs. Op het einde van de wedstrijd worden de beste tekeningen beloond tijdens een nationale finale, georganiseerd in samenwerking met de Franstalige olympiadevereniging Francolympiades